Vol 8, No 11 (June 15, 2020): Annals of Translational Medicine

Editorial

Plasma levels of serum amyloid A1 and mortality after exposure to high-dose radiation
Dmitry Klokov
Annals of Translational Medicine
 2020;
8
(11)
:661
Specific radiological findings, if present, can offer high accuracy for the differentiation of Xanthogranulomatous cholecystitis and gallbladder cancer
Hideki Suzuki
Annals of Translational Medicine
 2020;
8
(11)
:662
Consideration for an optimal and practical approach to hysteroscopic adhesiolysis of intrauterine adhesions
Tamisa Koythong, Xiaoming Guan
Annals of Translational Medicine
 2020;
8
(11)
:663
Obstetrical outcome in the third trimester after hysteroscopic adhesiolysis
Luz Angela Torres-de la Roche, Markus Wallwiener, Rudy Leon De Wilde
Annals of Translational Medicine
 2020;
8
(11)
:664
Total knee arthroplasty in the next decade: is navigation necessary?
Graham S. Goh, Ming Han Lincoln Liow
Annals of Translational Medicine
 2020;
8
(11)
:665
Dissecting the immune cell landscape in hepatocellular carcinoma—are we understanding complexity?
Matthias Ocker
Annals of Translational Medicine
 2020;
8
(11)
:666
Systemic immune-inflammation index and prognosis of advanced non-small cell lung cancer
Marco Alifano
Annals of Translational Medicine
 2020;
8
(11)
:667
Clinical impact of the systemic immune-inflammation index in non-small cell lung cancer patients
Fumihiro Shoji
Annals of Translational Medicine
 2020;
8
(11)
:668
Pancreatic fistula after pancreaticoduodenectomy—does surgical technique matter?
Stefano Crippa, Massimo Falconi
Annals of Translational Medicine
 2020;
8
(11)
:669
Predicting ventilator-associated pneumonia
Tom McEnery, Ignacio Martin-Loeches
Annals of Translational Medicine
 2020;
8
(11)
:670
Subtypes of pancreatic stellate cells and distant metastasis of pancreatic ductal adenocarcinoma
Yuhui Fan, Marina Lesina, Hana Algül
Annals of Translational Medicine
 2020;
8
(11)
:671

Original Article

Perioperative mannitol intensive use may avoid the early complication of cerebral venous sinus stenting
Chaobo Bai, Jian Chen, Xiaoqin Wu, Yuchuan Ding, Xunming Ji, Ran Meng
Annals of Translational Medicine
 2020;
8
(11)
:672
Neuronavigation-guided focused ultrasound (NaviFUS) for transcranial blood-brain barrier opening in recurrent glioblastoma patients: clinical trial protocol
Ko-Ting Chen, Ya-Jui Lin, Wen-Yen Chai, Chia-Jung Lin, Pin-Yuan Chen, Chiung-Yin Huang, John S. Kuo, Hao-Li Liu, Kuo-Chen Wei
Annals of Translational Medicine
 2020;
8
(11)
:673
The activation of IL-17 signaling pathway promotes pyroptosis in pneumonia-induced sepsis
Li-Li Li, Bing Dai, Yu-Han Sun, Ting-Ting Zhang
Annals of Translational Medicine
 2020;
8
(11)
:674
Downregulation of long non-coding RNA LINP1 inhibits the malignant progression of esophageal squamous cell carcinoma
Tao Lu, Ke Ma, Cheng Zhan, Xiaodong Yang, Yu Shi, Wei Jiang, Hao Wang, Shuai Wang, Qun Wang, Lijie Tan
Annals of Translational Medicine
 2020;
8
(11)
:675
Spatial heterogeneity in epithelial to mesenchymal transition properties of circulating tumor cells associated with distant recurrence in pancreatic cancer patients
Xiu Dong, Yongsu Ma, Xudong Zhao, Xiaodong Tian, Yulin Sun, Yinmo Yang, Xiaohang Zhao
Annals of Translational Medicine
 2020;
8
(11)
:676
Assessing the genetic relationships between osteoarthritis and human plasma proteins: a large scale genetic correlation scan
Li Liu, Sen Wang, Yan Wen, Ping Li, Shiqiang Cheng, Mei Ma, Lu Zhang, Bolun Cheng, Xin Qi, Chujun Liang, Feng Zhang
Annals of Translational Medicine
 2020;
8
(11)
:677
Identification the prognostic value of glutathione peroxidases expression levels in acute myeloid leukemia
Jie Wei, Qiongni Xie, Xinran Liu, Chengyao Wan, Wenqi Wu, Kuiyan Fang, Yibin Yao, Peng Cheng, Donghong Deng, Zhenfang Liu
Annals of Translational Medicine
 2020;
8
(11)
:678
Coronavirus disease 2019 (COVID-19): chest CT characteristics benefit to early disease recognition and patient classification—a single center experience
Hua Zhou, Kaijin Xu, Yihong Shen, Qiang Fang, Feng Chen, Jifang Sheng, Feng Zhao, Haiyan Lou
Annals of Translational Medicine
 2020;
8
(11)
:679
Should the left gastric artery lymph node be considered as the predictive lymph node for extra-gastric lymph node metastases?
Weilin Sun, Jingyu Deng, Wenting He, Jinyuan Liu, Shiwei Guo, Pengfei Gu, Zizhen Wu, Han Liang
Annals of Translational Medicine
 2020;
8
(11)
:680
Comparative study of Pauwels type III femoral neck fractures managed by short dynamic hip screw with fibula bone graft or cannulated screws in young adults
Zhengqiang Li, Xuebin Zhang, Zhaowei Li, Aqin Peng, Lichuang Zhang, Yingying Deng, Lianxin Song
Annals of Translational Medicine
 2020;
8
(11)
:681
A quantitative evaluation of sciatic nerve stiffness after compression by shear wave elastography in diabetic rats
Diancheng Li, Jiaan Zhu, Fang Liu, Bing Li, Feifei Liu, Wenxue Li
Annals of Translational Medicine
 2020;
8
(11)
:682
Kidney transplantation from small pediatric donors may be feasible to those who developed chronic refractory dialysis hypotension: a single-center experience
Lu Zheng, Hanying Jia, Rending Wang, Wenhan Peng, Junhao Lv, Wenhua Lei, Guangjun Liu, Yu Cui, Jianghua Chen, Jianyong Wu
Annals of Translational Medicine
 2020;
8
(11)
:683
Hashimoto’s thyroiditis might increase polycystic ovary syndrome and associated comorbidities risks in Asia
Chun-Wei Ho, Hsin-Hung Chen, Ming-Chia Hsieh, Ching-Chu Chen, Sheng-Pang Hsu, Hei-Tung Yip, Chia-Hung Kao
Annals of Translational Medicine
 2020;
8
(11)
:684
High-level gain of mesenchymal-epithelial transition factor (MET) copy number using next-generation sequencing as a predictive biomarker for MET inhibitor efficacy
Shibo Wu, Guodong Li, Xin Zhao, Jianxing Xiang, Analyn Lizaso, Junyi Ye, Chunlei Shi, Lingxiang Chen
Annals of Translational Medicine
 2020;
8
(11)
:685
Comparative evaluation of peptidome and microbiota in different types of saliva samples
Ce Zhu, Chao Yuan, Fang-Qiao Wei, Xiang-Yu Sun, Shu-Guo Zheng
Annals of Translational Medicine
 2020;
8
(11)
:686
Comparison of readmission and early revision rates as a quality metric in total knee arthroplasty using the Nationwide Readmission Database
Kenneth L. Urish, Yongmei Qin, Bassel Salka, Benjamin Y. Li, Tudor Borza, Michael Sessine, Peter Kirk, Brent K. Hollenbeck, Jonathan E. Helm, Mariel S. Lavieri, Ted A. Skolarus, Bruce L. Jacobs
Annals of Translational Medicine
 2020;
8
(11)
:687
Resveratrol activates DNA damage response through inhibition of polo-like kinase 1 (PLK1) in natural killer/T cell lymphoma
Xianxian Sui, Canjing Zhang, Yudong Jiang, Jianan Zhou, Chen Xu, Feng Tang, Bobin Chen, Huiwen Xu, Songmei Wang, Xuanyi Wang
Annals of Translational Medicine
 2020;
8
(11)
:688
Real-time estimation of the reproduction number of the novel coronavirus disease (COVID-19) in China in 2020 based on incidence data
Kai Wang, Shi Zhao, Huling Li, Yateng Song, Lei Wang, Maggie H. Wang, Zhihang Peng, Hui Li, Daihai He
Annals of Translational Medicine
 2020;
8
(11)
:689
Retrospective analysis of 1,641 cases of classic fever of unknown origin
Guanyu Zhou, Ying Zhou, Cejun Zhong, Hui Ye, Zhenzhen Liu, Yanbin Liu, Guangmin Tang, Junyan Qu, Xiaoju Lv
Annals of Translational Medicine
 2020;
8
(11)
:690
Astrocytic histone deacetylase 2 facilitates delayed depression and memory impairment after subarachnoid hemorrhage by negatively regulating glutamate transporter-1
Kai Tao, Qing Cai, Xudong Zhang, Lin Zhu, Zhenru Liu, Fei Li, Qiang Wang, Lei Liu, Dayun Feng
Annals of Translational Medicine
 2020;
8
(11)
:691
A single-center 14-year follow-up study of the BalMedic® bovine pericardial bioprosthetic valve
Minghao Lin, Naiyan Gan, Jun Chen, Kai Lv, Shengfu Han, Huazhen Huang
Annals of Translational Medicine
 2020;
8
(11)
:692

Review Article

COVID-19: unravelling the clinical progression of nature’s virtually perfect biological weapon
Giuseppe Lippi, Fabian Sanchis-Gomar, Brandon M. Henry
Annals of Translational Medicine
 2020;
8
(11)
:693
Trajectory of the COVID-19 pandemic: chasing a moving target
Kamal Kant Sahu, Ajay Kumar Mishra, Amos Lal
Annals of Translational Medicine
 2020;
8
(11)
:694

Editorial on Medical Artificial Intelligent Research1

Medical artificial intelligent research: translating artificial intelligence into clinical practice
Haotian Lin, Limin Yu
Annals of Translational Medicine
 2020;
8
(11)
:695
Blockchain: chaining digital health to a new era
Dongyuan Yun, Wenben Chen, Xiaohang Wu, Daniel Shu Wei Ting, Haotian Lin
Annals of Translational Medicine
 2020;
8
(11)
:696

Original Article on Medical Artificial Intelligent Research1

An artificial intelligent platform for live cell identification and the detection of cross-contamination
Ruixin Wang, Dongni Wang, Dekai Kang, Xusen Guo, Chong Guo, Meimei Dongye, Yi Zhu, Chuan Chen, Xiayin Zhang, Erping Long, Xiaohang Wu, Zhenzhen Liu, Duoru Lin, Jinghui Wang, Kai Huang, Haotian Lin
Annals of Translational Medicine
 2020;
8
(11)
:697
Web-based study on Chinese dermatologists’ attitudes towards artificial intelligence
Changbing Shen, Chengxu Li, Feng Xu, Ziyi Wang, Xue Shen, Jing Gao, Randy Ko, Yan Jing, Xiaofeng Tang, Ruixing Yu, Junhu Guo, Feng Xu, Rusong Meng, Yong Cui
Annals of Translational Medicine
 2020;
8
(11)
:698
Altered brain language network in idiopathic peripheral facial paralysis patients with dysarthria
Wenwen Gao, Xiaowei Han, Haimei Li, Yijiang Zhu, Lei Du, Yuli Wang, Sumin Shi, Jing Liu, Chao Fu, Lu Zhang, Guolin Ma
Annals of Translational Medicine
 2020;
8
(11)
:699
Artificial intelligence-tutoring problem-based learning in ophthalmology clerkship
Dongxuan Wu, Yifan Xiang, Xiaohang Wu, Tongyong Yu, Xiucheng Huang, Yuxian Zou, Zhenzhen Liu, Haotian Lin
Annals of Translational Medicine
 2020;
8
(11)
:700
Deep learning LI-RADS grading system based on contrast enhanced multiphase MRI for differentiation between LR-3 and LR-4/LR-5 liver tumors
Yunan Wu, Gregory M. White, Tyler Cornelius, Indraneel Gowdar, Mohammad H. Ansari, Mark P. Supanich, Jie Deng
Annals of Translational Medicine
 2020;
8
(11)
:701
Application of neural network model in assisting device fitting for low vision patients
Bingfa Dai, Yang Yu, Lijuan Huang, Zhiyong Meng, Liang Chen, Hongxia Luo, Ting Chen, Xuelan Chen, Wenwen Ye, Yuyuan Yan, Chi Cai, Jianqing Zheng, Jun Zhao, Liquan Dong, Jianmin Hu
Annals of Translational Medicine
 2020;
8
(11)
:702
An artificial intelligence model for the simulation of visual effects in patients with visual field defects
Zhan Zhou, Bingbing Li, Jinyu Su, Xianming Fan, Liang Chen, Song Tang, Jianqing Zheng, Tong Zhang, Zhiyong Meng, Zhimeng Chen, Hongwei Deng, Jianmin Hu, Jun Zhao
Annals of Translational Medicine
 2020;
8
(11)
:703
Distinguishing risk factors between congenital anophthalmia and microphthalmia using multivariable logistic regression
Yang Li, Zhijia Hou, Jingwen Ding, Ying Cui, Bixuan Qin, Dongmei Li
Annals of Translational Medicine
 2020;
8
(11)
:704
Automatic identification of myopia based on ocular appearance images using deep learning
Yahan Yang, Ruiyang Li, Duoru Lin, Xiayin Zhang, Wangting Li, Jinghui Wang, Chong Guo, Jianyin Li, Chuan Chen, Yi Zhu, Lanqin Zhao, Haotian Lin
Annals of Translational Medicine
 2020;
8
(11)
:705
Deep learning-based automated diagnosis of fungal keratitis with in vivo confocal microscopy images
Jian Lv, Kai Zhang, Qing Chen, Qi Chen, Wei Huang, Ling Cui, Min Li, Jianyin Li, Lifei Chen, Chaolan Shen, Zhao Yang, Yixuan Bei, Lanjian Li, Xiaohang Wu, Siming Zeng, Fan Xu, Haotian Lin
Annals of Translational Medicine
 2020;
8
(11)
:706
Fast screening for children’s developmental language disorders via comprehensive speech ability evaluation—using a novel deep learning framework
Xing Zhang, Feng Qin, Zelin Chen, Leyan Gao, Guoxin Qiu, Shuo Lu
Annals of Translational Medicine
 2020;
8
(11)
:707
Attitudes towards medical artificial intelligence talent cultivation: an online survey study
Dongyuan Yun, Yifan Xiang, Zhenzhen Liu, Duoru Lin, Lanqin Zhao, Chong Guo, Peichen Xie, Haotian Lin, Yizhi Liu, Yuxian Zou, Xiaohang Wu
Annals of Translational Medicine
 2020;
8
(11)
:708
Quantitative analysis of functional filtering bleb size using Mask R-CNN
Tao Wang, Lei Zhong, Jing Yuan, Ting Wang, Shiyi Yin, Yi Sun, Xing Liu, Xun Liu, Shiqi Ling
Annals of Translational Medicine
 2020;
8
(11)
:709
Differentiate cavernous hemangioma from schwannoma with artificial intelligence (AI)
Shaowei Bi, Rongxin Chen, Kai Zhang, Yifan Xiang, Ruixin Wang, Haotian Lin, Huasheng Yang
Annals of Translational Medicine
 2020;
8
(11)
:710

Review Article on Medical Artificial Intelligent Research1

Using artificial intelligence to improve medical services in China
Ruiyang Li, Yahan Yang, Shaolong Wu, Kai Huang, Weirong Chen, Yizhi Liu, Haotian Lin
Annals of Translational Medicine
 2020;
8
(11)
:711
The combination of brain-computer interfaces and artificial intelligence: applications and challenges
Xiayin Zhang, Ziyue Ma, Huaijin Zheng, Tongkeng Li, Kexin Chen, Xun Wang, Chenting Liu, Linxi Xu, Xiaohang Wu, Duoru Lin, Haotian Lin
Annals of Translational Medicine
 2020;
8
(11)
:712
A review of the application of deep learning in medical image classification and segmentation
Lei Cai, Jingyang Gao, Di Zhao
Annals of Translational Medicine
 2020;
8
(11)
:713
Application of artificial intelligence in anterior segment ophthalmic diseases: diversity and standardization
Xiaohang Wu, Lixue Liu, Lanqin Zhao, Chong Guo, Ruiyang Li, Ting Wang, Xiaonan Yang, Peichen Xie, Yizhi Liu, Haotian Lin
Annals of Translational Medicine
 2020;
8
(11)
:714

Letter to the Editor on Medical Artificial Intelligent Research1

Translating artificial intelligence into clinical practice
Duoru Lin, Haotian Lin
Annals of Translational Medicine
 2020;
8
(11)
:715

Editorial Commentary

Anti-NMDA receptor encephalitis: epidemiological differences and common challenges
Mihai Ceanga, Ha-Yeun Chung, Christian Geis
Annals of Translational Medicine
 2020;
8
(11)
:716
Rotator cuff muscle stem cells: the double-edged sword in the skeletal muscle
Yong-Soo Lee, Ja-Yeon Kim, Seok Won Chung
Annals of Translational Medicine
 2020;
8
(11)
:717
The Chinese experience with anti-NMDAR encephalitis
Virginie Desestret
Annals of Translational Medicine
 2020;
8
(11)
:718
The recent failure of the PROMESA clinical trial for multiple system atrophy raises the question—are polyphenols a viable therapeutic option against proteinopathies?
Gal Bitan
Annals of Translational Medicine
 2020;
8
(11)
:719
Caution in the age of optimism; a salient lesson in advanced melanoma
Hayley N. Roberts, Andrew Haydon
Annals of Translational Medicine
 2020;
8
(11)
:720
Medial femorotibial osteoarthritis of the knee: total or partial knee replacement?
Jean-Noel A. Argenson, Christophe Jacquet, Matthieu Ollivier
Annals of Translational Medicine
 2020;
8
(11)
:721
Disease modifying therapies and infection risks in multiple sclerosis—a decision-making conundrum
Kok Pin Yong, Ho Jin Kim
Annals of Translational Medicine
 2020;
8
(11)
:722
Beyond finding druggable targets and tumor mutational burden: to measure heterogeneity by ctDNA
Zhichao Liu, Jianxing He, Wenhua Liang
Annals of Translational Medicine
 2020;
8
(11)
:723
Addressing the challenge to identify the role played by lifestyle factors in dementia
Tasnime Akbaraly
Annals of Translational Medicine
 2020;
8
(11)
:724
Interpretation of the PREVENT study findings on the adjunctive role of intermittent pneumatic compression to prevent venous thromboembolism
Stavros K. Kakkos, Andrew N. Nicolaides, Joseph A. Caprini
Annals of Translational Medicine
 2020;
8
(11)
:725

Letter to the Editor

Rapid health systems change: online medical consultations to fight COVID-19
Haiyin Wang, Peipei Song, Yuanyuan Gu, Elizabeth Schroeder, Chunlin Jin
Annals of Translational Medicine
 2020;
8
(11)
:726
Final report of a prospective randomized study on thoracic radiotherapy target volume for limited-stage small cell lung cancer with radiation dosimetric analyses—reply
Xiao Hu, Ming Chen
Annals of Translational Medicine
 2020;
8
(11)
:727
Is there hope in improving 5-year overall survival?—review of 5-year overall survival data from KEYNOTE-001
Wisdom Akingbemi, Edward Garon
Annals of Translational Medicine
 2020;
8
(11)
:728
The complexity of immune cell landscape in hepatocellular carcinomas with different risks—reply letter
Xiaofeng Tang, Zheyue Shu, Shusen Zheng
Annals of Translational Medicine
 2020;
8
(11)
:729
Further reflections on TOPKAT and Partial vs. Total Knee Replacement—response to authors
David J. Beard, Andrew J. Price, Marion K. Campbell
Annals of Translational Medicine
 2020;
8
(11)
:730

Disclosure:

1. The series “Medical Artificial Intelligent Research” was commissioned by the editorial office, Annals of Translational Medicine without any sponsorship or funding. Haotian Lin and Limin Yu served as the unpaid Guest Editors for the series.