Vol 10, No 18 (September 29, 2022): Annals of Translational Medicine

Editorial

The role of big data analysis in identifying a relationship between glaucoma and diabetes mellitus
Ein Oh, Yong Hyun Kim, Ik Hee Ryu, Tae Keun Yoo
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:948
Histopathologic evidence of ventilator-induced lung injury in COVID-19
Guangchen Zou, Kaiqing Lin
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:949
Regulatory oversight and ethical concerns surrounding software as medical device (SaMD) and digital twin technology in healthcare
Amos Lal, Johnny Dang, Christoph Nabzdyk, Ognjen Gajic, Vitaly Herasevich
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:950
Mismatch repair deficiency in rectal cancer: an evolving scenario
Federico Longo, Alfredo Carrato
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:951
FOLFOXIRI plus bevacizumab in the treatment of metastatic colorectal cancer patients with unresectable liver metastases
Carlotta Antoniotti, Guglielmo Vetere, Chiara Cremolini
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:952
Is prognosis uniformly excellent in patients with stage II MSI-high colon cancer?
Jane Wang, Georgios Antonios Margonis
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:953

Original Article

Preclinical systematic review & meta-analysis of cyclosporine for the treatment of myocardial ischemia-reperfusion injury
Joshua Hefler, Braulio A. Marfil-Garza, Sandra Campbell, Darren H. Freed, A. M. James Shapiro
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:954
Importance of computed tomography muscle quality and continuous versus cut-off-based sarcopenia detection in major hepatic surgery
Isabel Molwitz, Marius Kemper, Linda Krause, Gerhard Adam, Jakob Robert Izbicki, Christoph Burdelski, Geraldine de Heer, Laura Gerdes, Jin Yamamura, Jun Li
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:955
Relationship between different skeletal facial types and anterior alveolar bone thickness with cone-beam computed tomography in an Asian population
Baochao Li, Jialing Li, Huijuan Wang, Xiaoqiu Xie, Juan Wen, Huang Li
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:956
Messenger RNA expression profiles and bioinformatics analysis of mouse hippocampi during exercise alleviates methamphetamine dependence via mRNA profile change in hippocampi
Yue Li, Guo-Fen Re, Yu Zhao, Deshenyue Kong, Jun-Hong Mao, Kun-Hua Wang, Yi-Qun Kuang
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:957
Visualization and quantification of de novo lipogenesis using a FASN-2A-GLuc mouse model
Wenjiao Li, Song Zhang, Xin Fu, Jiehao Zhang, Renlong Li, Haohao Zhang, Qingling An, Weizhen Wang, Zuhong Tian, Changhong Shi, Yongzhan Nie
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:958
CBX4 contributes to radioresistance by regulating autophagic activity in esophageal squamous cell carcinoma
Hongcheng Zhu, Hui Chen, Guangzong Chen, Ming Liu, Li Chu, Yu Gu, Yun Chen, Chi Zhang, Qin Qin, Yanan Chen, Weiwei Chen, Jianhong Fan, Yongzhan Nie, Junqiang Chen, Shixiu Wu, Xinchen Sun, Weixin Zhao, Kuaile Zhao
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:959
Objective study of the facial parameters of observations in patients with type 2 diabetes mellitus by machine learning
Baozhi Cheng, Jianli Ma, Xiaolong Chen, Lingyan Yuan
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:960
Efficacy and safety of apatinib in advanced refractory soft tissue sarcoma and association with histologic subtypes: a multicenter retrospective study
Xiangling Wang, Jian Wang, Baoyong Sun, Yuping Sun, Ning Liu, Xuecai Niu, Chunhua Li, Li Li, Qiang Zhang, Jing Hao, Xiuwen Wang
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:961
Quantitative iTRAQ proteomics reveal the proteome profiles of bone marrow mesenchymal stem cells after cocultures with Schwann cells in vitro
Han Ding, Ang Li, Chao Sun, Jianping Zhang, Jun Shang, Haoshuai Tang, Junjin Li, Min Wang, Xiaohong Kong, Zhijian Wei, Shiqing Feng
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:962
The lncRNA TERC promotes gastric cancer cell proliferation, migration, and invasion by sponging miR-423-5p to regulate SOX12 expression
Jianhua Wang, Min Wu, Le Chang, Zhankui Jin, Xiaoli Yang, Dongliang Li, Jiaojiao Wang, Jie Qu, Qiang Hou, Xiaoyan Huang, Cuixiang Xu
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:963
Survey on status quo and development needs of research and innovation capabilities of young researchers at university-affiliated hospitals in China: a cross-sectional survey
Jing Xue, Xinyu Chen, Zhuojing Zhang, Yuanyuan Liu, Xing Liu, Weihong Huang, Qun Qin, Song Feng, Hua Guo
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:964
Identification of potential associated factors for stress urinary incontinence in women: a retrospective study
Dongmei Wei, Jian Meng, Yueting Zhang, Yueyue Chen, Jijie Li, Xiaoyu Niu
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:965
Bioinformatics analysis of prognostic value and immune cell infiltration of SERPINA1 gene in cutaneous melanoma
Fangjuan Hu, Ruqi Mei, Haiyan Zhang, Daijun Hao, Wei Li
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:966
Risk factors and prognostic role of renal adverse event in patients receiving immune checkpoint inhibitor therapy: analysis of data from a retrospective cohort study
Zhiyao Bao, Lifeng Luo, Tian Xu, Jin Yang, Mengchen Lv, Lei Ni, Xianwen Sun, Wei Chen, Lin Zhou, Xiaofei Wang, Yi Xiang, Beili Gao
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:967
Identification of key genes and pathway related to chemoresistance of small cell lung cancer through an integrative bioinformatics analysis
Fan-Rui Zeng, Xu-Yang Zhou, Ling-Ge Zeng, Jian-Cong Sun, Fen He, Wei Mo, Yang Wen, Shu-Yu Wang, Qin Liu, Lin-Lang Guo
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:968
Krüppel-like factor 5 promotes the progression of oral squamous cell carcinoma via the baculoviral IAP repeat containing 5 gene
Yuehua Li, Wen Shi, Yajun Shen, Li Xu, Zhigang Cai, Xiaofeng Shan
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:969
Development and validation of a decision tree classification model for the essential hypertension based on serum protein biomarkers
Zongqiang Han, Lina Wen
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:970
Biomimetic cytomembrane-coated ZIF-8-loaded DMDD nanoparticle and sonodynamic co-therapy for cancer
Shuqi Zhao, Meifeng Chen, Zhu Yu, Thi Thai Hoa Pham, Shutian Mo, Yongfei He, Tianyi Liang, Wenlong Cao, Chuangye Han
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:971
Melatonin attenuates acute and chronic itch in mice: the antioxidant and anti-inflammatory effects of melatonin receptors
Li Zhang, Jiang-Tao Zhang, Ya Huang, Guo-Kun Zhou, Yan Zhou, Jiang-Ping Yang, Tong Liu
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:972
Effect of recombinant human brain natriuretic peptide on acute kidney injury after coronary artery bypass grafting: a retrospective comparative cohort study
Ziyao Wang, Yangyan Wei, Junyu Chen, Qian Zhang, Jiwen Tang, Qing Chang
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:973
Analysis of strategy and efficacy clinical treatments of Kümmell disease: a cohort study
Weixing Xu, Weiguo Ding, Xinwei Xu, Hongfeng Sheng, Jiafu Zhu, Long Xin, Bin Xu
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:974
The correlation factors and prognostic significance of coagulation disorders after chimeric antigen receptor T cell therapy in hematological malignancies: a cohort study
Rujiao Dong, Yudi Wang, Yuanyuan Lin, Xiaohong Sun, Chongyun Xing, Yu Zhang, Haizhi Wang, Lihui Dai, Kang Yu, Songfu Jiang
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:975
Exosomes derived from umbilical cord mesenchymal stem cells protect cartilage and regulate the polarization of macrophages in osteoarthritis
Pengdong Li, Shuang Lv, Wenyue Jiang, Lihui Si, Baojian Liao, Guifang Zhao, Ziran Xu, Lina Wang, Jia Zhang, Haitao Wu, Qian Peng, Zhaohui Li, Ling Qi, Guangfan Chi, Yulin Li
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:976
Exploring the molecular mechanism of Sishen Decoction in the treatment of rheumatoid arthritis
Jiannan Zheng, Yeyu Zhao, Qing Qi, Mingli Gao, Jing Yu
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:977
Screening of key pathogenic genes in advanced knee osteoarthritis based on bioinformatics analysis
Yongju Yang, Yuqian Zhang, Dongyu Min, Heshan Yu, Xuefeng Guan
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:978
Podoplanin neutralization reduces thrombo-inflammation in experimental ischemic stroke by inhibiting interferon/caspase-1/GSDMD in microglia
Shuang Qian, Lei Qian, Ye Yang, Jie Cui, Yiming Zhao
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:979
Inhibitory effects of isoliquiritin on an atopic dermatitis model through the CD177/JAK2/STAT pathway in vitro and in vivo
Qing Wu, Xiumei Mo, Ying Lin, Junfeng Liu, Siqi Ye, Yu Zhang, Xingxing Fan, Dacan Chen, Fenggen Yan
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:980
Efficacy and safety of apatinib in patients with untreated or chemotherapy-refractory soft tissue sarcoma: a multicenter, phase 2 trial
Wenxi Yu, Hongmei Zhang, Jing Chen, Xing Zhang, Yong Chen, Guofan Qu, Gang Huang, Yuhong Zhou, Ting Ye, Zhengfu Fan, Yang Yao
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:981
Regulator of G-protein signaling 1 promotes choroidal neovascularization in age-related macular degeneration
Qi Zhang, Fengbin Zhang, Yangchen Guo, Yanyan Liu, Ningxin Pan, Hong Chen, Ju Huang, Bifan Yu, Aimin Sang
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:982
Exploring the mechanism of Shexiang Tongxin dropping pill in the treatment of microvascular angina through network pharmacology and molecular docking
Chen Chang, Yanling Ren, Qiang Su
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:983
Evaluation of volume changes following lateral window maxillary sinus floor elevation using Minics software
Hanfei Zhang, Huiting Hu, Cong Li, Yingxin Ye, Mingdeng Rong, Yong Yang
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:984
Cannabidiol attenuates methamphetamine-induced cardiac inflammatory response through the PKA/CREB pathway in rats
Qianyun Nie, Wenjuan Dong, Baoyu Shen, Genmeng Yang, Hao Yu, Ruilin Zhang, Yanxia Peng, Yang Yu, Shijun Hong, Lihua Li
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:985
Prediction of intraoperative bleeding and blood transfusion in patients with recurrent retroperitoneal liposarcoma: a retrospective study
Wenqing Liu, Boyuan Zou, Maosheng Tang, Xiangji Li, Mei Huang, Weida Chen, Chengli Miao
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:986
The efficacy of vonoprazan combined with different dose amoxicillin on eradication of Helicobacter pylori: an open, multicenter, randomized clinical study
Yimin Lin, Huimei Xu, Jianwei Yun, Xiaohui Yu, Yuping Shi, Dekui Zhang
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:987
Establishment and validation of an individualized nomogram for survival prediction of primary mediastinal germ cell tumors based on the SEER database
Longzhou Qi, Jiajun Han, Yifan Shi, Ruizhi Wu, Bin Li, Weiqiang Shi, Shaomu Chen
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:988
Impact of individualized pharmaceutical care on efficacy and safety of opioid-tolerant outpatients with cancer pain: a multicenter randomized controlled trial
Haiying Ding, Yu Song, Nan Wu, Xiaowei Zheng, Qing Wei, Yancai Sun, Ruixiang Xie, Qing Zhai, Silu Xu, Yajun Qi, Yinghong Wang, Hui Li, Lin Yang, Qing Fan, Qiuling Zhao, Juan Chen, Jing Shi, Cunxian Duan, Qiong Du, Yiwen Zhang, Zhengbo Song, Shuang Fu, Yunfang Cai, Xianhong Huang, Luo Fang, Yuguo Liu, Ping Huang
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:989
High HDAC5 expression correlates with a poor prognosis and the tumor immune microenvironment in gastric cancer
Li Yuan, Can Hu, Pengcheng Yu, Zhehan Bao, Yuhang Xia, Bo Zhang, Yi Wang
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:990
Evaluation of the safety and effectiveness of neoadjuvant combined chemoimmunotherapy in the treatment of locally advanced esophageal squamous cell carcinoma: a retrospective single-arm cohort study
Pinghui Xia, Pan Li, Simeng Wu, Yiqing Wang, Peng Ye, Chong Zhang, Jian Hu, Biniam Kidane, Savvas Lampridis, Jeffrey B. Velotta, Connor J. Wakefield, Linhai Zhu, Luming Wang
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:991
Elevated serum human epididymis protein 4 is associated with disease severity and worse survival in idiopathic pulmonary fibrosis: a cohort study
Mi Tian, Kaifang Meng, Yujuan Gao, Ji Zhang, Miaomiao Xie, Yaqiong Tian, Xiaoqin Liu, Miao Ma, Ying Cai, Hongyan Wu, Jingjing Ding, Jingyu Chen, Hourong Cai
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:992
Hsa_circ_0099630 knockdown induces the proliferation and osteogenic differentiation and attenuates the apoptosis of porphyromonas gingivalis lipopolysaccharide–induced human periodontal ligament fibroblasts
Yaru Wei, Zhengjun Peng
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:993
A cluster randomized controlled trial to evaluate the efficacy of esophageal and gastric cancer screening in mortality reduction in a non-high-incidence area: methodology and initial results
Xiao-Yang Wang, Shu-Zheng Liu, Hui-Fang Xu, Yin Liu, Hong Wang, Rui-Hua Kang, Qiong Chen, Lu-Yao Zhang, Lan-Wei Guo, Li-Yang Zheng, Chun-Ya Liu, Yi-Xian Wang, Yi-Ping Jing, You-Lin Qiao, Bin-Bin Han, Shao-Kai Zhang
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:994
Cost-effectiveness comparisons of enhanced recovery after surgery (ERAS) vs. non-ERAS for esophageal cancer in China: a retrospective comparative cohort study
Meng Zhang, Hong Wang, Xiaoyang Wang, Luyao Zhang, Cong Shen, Caihua Tian, Xiaoxia Xu, Xiang Li, Zongze Li, Shao-Kai Zhang, Bin-Bin Han
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:995
Selection of fertilization strategies for different sperm parameters in vitro fertilization
Lingling Qiu, Jinxiang Wu, Jing Chen, Hui Cao, Jingjing Cai, Xiaolan Huang, Ruiyun Wu, Yuanzhi Xie, Renata Finelli, Yali He, Suzhen Huang, Zhengyao Wang
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:996
Development and validation of a predictive model for in-hospital mortality in patients with sepsis-associated liver injury
Yousheng Liu, Run Sun, Haiyan Jiang, Guiwen Liang, Zhongwei Huang, Lei Qi, Juying Lu
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:997
Effects of high-dose opioid analgesia on survival, pain relief, quality of life and adverse drug reactions in cancer and neuropathic pain patients: a retrospective cohort study in real-world clinical practice
Xing Hao, Yiting Zhou, Yingxian Ling, Hirotsugu Miyoshi, Masahiko Sumitani, Kwok Ying Chan, Hue Jung Park, Zhiying Feng, Yuefeng Rao
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:998
The role of estrogen in circular RNA and metabonomics in a Neisseria gonorrhoeae infection model
Guiyue Cai, Jin Long, Huizhi Yang, Jiahao Xie, Ruitao Zou, Chunchan Zheng, Xiaoxuan Chen, Shuang Liu, Rongyi Chen
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:999
Efficacy of PD-1 inhibitors combined with pegylated liposomal doxorubicin and dacarbazine compared with liposomal doxorubicin and dacarbazine in advanced leiomyosarcoma patients: a retrospective, single-institutional cohort study
Zhichao Tan, Xinyu Wang, Jiayong Liu, Zhengfu Fan, Tian Gao, Chujie Bai, Ruifeng Xue, Shu Li, Lu Zhang
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:1000
Circ_0001658 regulates PI3K/AKT signaling via the miR-671-5p/ITGA2 axis and affects the progress of papillary thyroid carcinoma
Xiaoyu Liu, Congren Wang, Zijian Su, Shaoyang Cai, Qunxiong Pan, Xiangjin Chen
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:1001
The role and mechanism of epidermal growth factor receptor in hemodynamic induction of abdominal aortic aneurysm formation
Leiting Liu, Honglin Wang, Xi Chen, Yangcheng Zhao
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:1002
The pattern of brain metabolism in chronic steno-occlusive cerebral artery disease
Lingyan Meng, Zhaodi Huang, Hui Li
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:1003
Anterior C2–3 fusion with internal fixation for unstable teardrop fracture of the axis: a retrospective cohort study
Heng Wang, Guangdong Chen, Yijie Liu, Xuefeng Li, Weimin Jiang
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:1004
Incidence and mortality of lung cancer in 2018 and the temporal trends from 2010 to 2018 in Henan province, China: a population-based registry study
Yin Liu, Qiong Chen, Lan-Wei Guo, Hui-Fang Xu, Xiao-Yang Wang, Rui-Hua Kang, Lu-Yao Zhang, Hong Wang, Bin-Bin Han, Shao-Kai Zhang
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:1005
High performance of privacy-preserving acute myocardial infarction auxiliary diagnosis based on federated learning: a multicenter retrospective study
Jie Xu, Yu Zhang, Huamin Yu, Bo Lin, Peng Xiang, Te Lin, Huizhe Lu, Guiying Zhang, Dejian Wang, Hong Yuan, Bin Hu, Jun Jiang
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:1006
Frailty index and risk of cardiovascular diseases: a mendelian randomization study
Jun Li, Heng Chen, Wei He, Limin Luo, Xiaogang Guo
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:1007
Inhibitory effect of CUL1 on atherosclerosis through the p53 pathway
Xi Zhang, Youwei Lu, Wei Jiang, Qianhong Yang
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:1008
Amentoflavone inhibits colorectal cancer epithelial-mesenchymal transition via the miR-16-5p/HMGA2/β-catenin pathway
Kai Cai, Yang Yang, Zi-Jian Guo, Rui-Lin Cai, Hiroki Hashida, Hong-Xia Li
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:1009
Identification and verification of a glycolysis-related gene signature for gastric cancer
Yi Liu, Min Wu, Jian Cao, Yaning Zhu, Yu Ma, Yansong Pu, Xueping Huo, Jianhua Wang
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:1010
Molecular imbalance mechanism of skin and blood leucocytes in severe burn patients at different burn times
Anru Liang, Fukui Qiu, Fangxiao Wu, Jiang Ruan, Lijuan Zhu, Yongxian Rong, Junjun Li
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:1011
Incidence and mortality of gastric cancer in 2018 and their trends from 2010 to 2018 in Henan Province, China: results from a provincial population-based cancer registry
Qiong Chen, Chen Cheng, Yin Liu, Lanwei Guo, Huifang Xu, Hong Wang, Xiaoyang Wang, Luyao Zhang, Shaokai Zhang, Binbin Han
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:1012
Bioinformatics analysis of genomic and immune infiltration patterns in autism spectrum disorder
Ru-Qiong Wei, Wen-Liang Guo, Yin-Teng Wu, Raquel Alarcòn Rodrìguez, Marìa del Mar Requena Mullor, Yu-Chang Gui, Jian-Wen Xu
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:1013
Molecular mechanism of CD163+ tumor-associated macrophage (TAM)-derived exosome-induced cisplatin resistance in ovarian cancer ascites
Xiaohui Zhang, Jiapo Wang, Na Liu, Weimin Wu, Hong Li, Jinhong Chen, Xiaoqing Guo
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:1014
Analysis of the factors influencing teamwork among oncology nurses based on multigroup structural equation model
Xiaoxia Xu, Sansan Jia, Shaokai Zhang, Xuan Mai, Zhenxue Mao, Binbin Han
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:1015
Comparing the efficacy and safety of tenofovir and adefovir or combined drug treatment for the treatment of chronic hepatitis B infection: a systematic review and meta-analysis
Zeyu Bi, Ling Wang, Huixin Hou, Miao Lu, Wei Wang, Zishuo Li, Chengjiang Liu
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:1016
Exploring biomarkers and transcriptional factors in type 2 diabetes by comprehensive bioinformatics analysis on RNA-Seq and scRNA-Seq data
Yalan Huang, Linkun Cai, Xiu Liu, Yongjun Wu, Qin Xiang, Rong Yu
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:1017
Percutaneous endovenous intervention versus anticoagulation in the treatment of lower extremity deep vein thrombosis: a systematic review and meta-analysis
Guofu Hu, Jian Wang
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:1018
Comparing the efficacy and safety of atomization of traditional Chinese medicine Kai Hou Jian and budesonide suspension in adult acute laryngitis: a randomized control trial
Wei Feng, Hui Chen, Ye Lu, Rui Liu, Meng Yan Yuan, Jie An, Man Li, Lee Suan Chua, Joana Alcoba Kait, Li Xin
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:1019
A finite element analysis of the supportive effect of a new type of rotary support plate on lateral tibial plateau fractures
Shijie Gao, Quan Cheng Yao, Lindan Geng, Jian Lu, Ming Li, Kai An, Guowei Ren, Federico Canavese, Seok Jung Kim, Chukwuweike Gwam, Pengcheng Wang, Dong Ren
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:1020
The cuproptosis-related gene signature serves as a potential prognostic predictor for ovarian cancer using bioinformatics analysis
Xin Sun, Panling Xu, Fengli Zhang, Ting Sun, Haili Jiang, Xinyuan Lu, Mei Zhang, Ping Li
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:1021

Review Article

The role of non-coding RNAs in myocarditis: a narrative review
Wenhu Liu, Jing Hu, Shuai Lu, Zhaohui Wang
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:1022
Research advances in airway remodeling in asthma: a narrative review
Yanmei Huang, Chen Qiu
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:1023
Adeno-associated virus vector-mediated gene therapy for the treatment of ovarian cancer: a literature review
Jiaojiao Zhu, Tiansheng Qin, Linzhen Wei, Fan Chen, Yaoyao Ding, Qianqian Zhang, Yamei Dang
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:1024

Case Report

Diagnosis and treatment of adult Langerhans cell histiocytosis in the rib: a case report and literature review
Xin Li, Xufeng Liu, Daqiang Sun
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:1025
Combination of Type I and II tyrosine kinase inhibitors—avapritinib and sunitinib—in refractory gastrointestinal stromal tumor after failure to multi-line therapy: a case report
Xiaodan Guo, Shaoqing Huang, Yihang Shi, Zhaoming Guan, Sile Chen, Yun Feng, Yanzhe Xia, Xinhua Zhang
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:1026
Sheng-Xue-Xiao-Ban Capsule-induced ischemic colitis and pulmonary embolism in an idiopathic thrombocytopenic purpura patient: a rare case report
Sisi Zhou, Quan Shi, Yanfeng Zheng, Yihan Zhuang, Yiting Lin, Zeyu Huang, Jing Yu
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:1027
Immunochemotherapy includes pembrolizumab for stage IIIB lung squamous cell carcinoma: a case report
Shuliang Zhang, Yizhou Huang, Maohui Chen, Guanglei Huang, Bin Zheng, Chun Chen
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:1028
Successful re-challenge of dabrafenib-trametinib combination therapy in advanced BRAFV600E-mutant non-small cell lung cancer after previous cytotoxic chemotherapy, targeted therapy, and immunotherapy: a case report
Yaran Xue, Yaqian Ren, Bing Yan, Zhaona Li, Chun Huang
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:1029

iMDT Corner

Anlotinib combined with chemotherapy and immunotherapy for advanced pulmonary sarcomatoid cancer: a case report and literature review
Mei-Na Piao, Xiao-Ting Ma, Pierre Tankere, Chong-Kin Liam, Jin-Li Li, Jian-Ping Wang
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:1030

Editorial Commentary

Sacituzumab govitecan and other antibody-drug conjugates targeting trophoblast cell-surface antigen 2 (Trop-2) in breast cancer
Ashley Matusz-Fisher, Antoinette R. Tan
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:1031
Redox regulation of hybrid metabolic state in breast cancer metastasis
Kuldeep S. Attri, Jun Hyoung Park, Benny Abraham Kaipparettu
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:1032

Insights From the Reporting Guidelines1

Prof. Diana R. Elbourne: CONSORT for Cluster Randomized Trials and CONSORT for Noninferiority and Equivalence Trials
Kathy J. Du, Grace S. Li, Kaiping Zhang, Yao Lin, Fanghui Yang, Diana R. Elbourne
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:1033

Review Article on Challenges in Clinical Trials2

Novel clinical trial design and analytic methods to tackle challenges in therapeutic development in rare diseases
Yimei Li, Rima Izem
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:1034
Challenges and opportunities in biomarker-driven trials: adaptive randomization
Yeonhee Park
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:1035
Current usage and challenges of master protocols—based on survey results by ASA BIOP oncology methodology working group master protocol sub-team
Xiaoyun Li, Chengxing Lu, Kristine Broglio, Paul Bycott, Jie Chen, Qi Jiang, Jianchang Lin, Jingjing Ye, Jun Yin
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:1036
Sources of bias for single-arm phase II cancer clinical trials
Sin-Ho Jung
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:1037
Challenges, opportunities, and innovative statistical designs for precision oncology trials
Jun Yin, Shihao Shen, Qian Shi
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:1038

Letter to the Editor on Challenges in Clinical Trials2

The promises and challenges of pragmatism: lesson from of a recent clinical trial
Xiaoxi Yao, Peter A. Noseworthy
Annals of Translational Medicine
 2022;
10
(18)
:1039

Disclosure:

1. The series “Insights from the Reporting Guidelines” was commissioned by the editorial office, Annals of Translational Medicine without any funding or sponsorship.

2. The series “Challenges in Clinical Trials” was commissioned by the editorial office, Annals of Translational Medicine without any funding or sponsorship. Yanhong Deng, Qian Shi and Jun (Vivien) Yin served as the unpaid Guest Editors for the series.